Lisäpaneelit

Aurinkovoimalan laajentaminen – Voiko vanhaan aurinkovoimalaan lisätä aurinkopaneeleita?

Aurinkovoimalan laajentaminen | Voinko lisätä aurinkopaneeleita jo olemassa olevaan aurinkovoimalaan. Vastaus riippuu hyvin paljon olemassa olevasta voimalasta. 

Aurinkovoimalan laajentaminen onnistuu, jos nykyisessä invertterissä on tilaa lisäpaneeleille. Yleensä invertteriin voidaan kytkeä enemmän paneeleita kuin invertterin nimellisteho. Erityisesti jos paneelit ei ole suunnattu kohti etelää – kuten vaikka itä-länsi -asennuksessa – paneeleita kannattaa olla enemmän kuin invertterin nimellisteho.

Mikäli aurinkovoimalaa halutaan laajentaa, täytyy invertterissä olla lisäksi vapaana optimointipiiri eli tracker. Erilaiset paneelit ja eri ilmansuuntiin olevat paneelikentät tulee olla omissa optimointipiireissään. Jos aurinkovoimalan kaikki trackerit on jo käytössä, pitää laajennus tehdä samalla paneelilla, kuin alkuperäinen voimala. Saman paneelin löytäminen, varsinkin vanhemmissa asennuksissa, voi olla haasteellista. Lisäksi useat sähkötekniset yksityiskohdat tulee huomioida. Laajentaminen onkin aina tapauskohtaista suunnittelua vaativa asia.

Lisäpaneelit aurinkovoima

Mikroinverttereillä toteutetut aurinkovoimalat on helppoa laajentaa lisäämällä inverttereitä ja aurinkopaneeleita tarvittava määrä.

Mikäli vanha keskusinvertteri on jo kuormitettu täyteen, mutta voimalan kokoa halutaan silti kasvattaa, on kaksi vaihtoehtoa: 

• Tehdään kokonaan uusi toinen voimala vanhan rinnalle, jolloin molemmat voimalat toimivat omina yksikköinä.
• Vaihdetaan vanhan invertterin tilalle uusi isompi invertteri ja kytketään lisäpaneelit omaan piiriinsä uuteen invertteriin.

Suosittelemme huomioimaan mahdollisen laajennusvaran jo voimalan ostovaiheessa, mikäli katolle jää selkeästi tilaa mahdollisille lisäpaneeleille. Isomman invertterin ja valmiiden kaapelointien vuoksi paneelien lisääminen on helppoa, kun se on otettu huomioon jo voimalaa alunperin hankittaessa.

Jos voimalaa ei aiota koskaan laajentaa on liian ison invertterin asentaminen turhaa.

Aurinkovoimalan laajentaminen tarjous

Kysy tarjous aurinkovoimalasta tai sen laajentamisesta: