Onko aurinkosähkö kallista?

Sähköntuotantomuotojen vertailussa saa usein käsityksen, että aurinkosähkö olisi kallista. Yksi tapa vertailla hintoja on laskea, paljonko maksaa tuottaa yksi megawattitunti (MWh) sähköä.

Merkittävä kustannus syntyy itse sähkövoimalan investoinnista. Toinen merkittävä kustannuserä on tuotantolaitoksessa käytettävä polttoaine ja muut käyttökustannukset sisältäen huollot ja korjaukset.

Jos lasketaan sähkövoimalan omatuotantohintaa eli sitä paljonko maksaa tuottaa yksi MWh niin laskenta täytyy aloittaa siitä paljonko on pääomakustannus. Eli mikä on rahan hinta joka on investoitu sähkövoimalaan? Tämän asian selvittämiseen on annuiteettikerroin oiva väline.

Annuiteettikertoimen avulla voidaan laskea investointikohteen vuotuinen poisto- ja korkokustannus yhtenä eränä. Esimerkiksi julkisuudessa olleiden ydinvoimahankkeiden kannattavuuslaskennassa on käytetty kerrointa 4,68%. Käytetään tässä esimerkkilaskelmassa tätä samaa kerrointa niin saadaan vertailukelpoisia lukuja.

Jos aurinkosähkövoimalan investointi olisi esim. 500 000€ niin tällä summalla pitäisi saada noin 600 kW:n voimala. Tämän investoinnin vuosittainen “kustannus” annuiteettikertoimella on 23 400€. Paljonko sitten tällä summalla saadaan sähköä? Jos oletetaan aurinkosähkövoimalan tuottavan 850kWh / kWp niin vuosituotoksi saadaan 510 MWh. Aurinkopaneeleiden tehohäviö on noin 0,5% vuodessa ja jos luku oikaistaan vielä tehohäviöllä 40 vuoden ajalle niin saadaan keskimääräiseksi vuosituotoksi 463 MWh.

Aurinkosähkön tuotantohinta olisi siis 50,54€ / MWh (23 400/463=50,54€ / MWh)

Huoltokustannukset aurinkosähkövoimalassa ovat hyvin pienet. Korjauskuluiksi tulee invertterttereiden vaihtaminen jossakin vaiheessa. Pienille huoltotöille ja inverttereiden vaihdoille voidaan laskea hinnaksi 75 000€ 40 vuoden ajalle eli 75 000*4,68%= 3510€ vuosi.

Tämän vaikutus tuotantohintaan on 7,58€/MWh (3510/463=7,58 )
Hienoa aurinkovoimalassa on, että polttoainekustannukset eivät maksa mitään!!

Näin ollen tuotantohinnaksi saadaan.
50,54€/MWh+7,58€/MWh = 58,12€/MWh.

Onko aurinkosähkön hinta paljon vai vähän?

Aurinkosähkövoimala on mahdollista ja kannattaa tehdä paikalliseksi. Sähkö kannattaa käyttää itse eikä myydä verkkoon. Tuotantohintaa pitäisi siis verrata sähkön kokonaishintaan (sis. sähkövero, siirto ja sähkö). Teollisuudessa sähkön kokonaishinta on noin 70-90€/MWh ja omakotiasujan kuluttajahinta noin 100-130€/MWh. Näin ollen sähkö aurinkovoimalasta on halvempaa jo voimalan valmistumisen hetkellä. Toki ero kasvaa vielä suuremmaksi sähkön kokonaishinnan noustessa. Jos aurinkosähkövoimalalle saadaan Tekesin investointituki 25% niin omatuotantohinta painuu lähelle 42€/MWh. Jos hintaa verrataan julkisuudessa olleiden ydinvoimahankkeiden tuotantohintaan (noin 44,4€ MWh Olkiluoto 3 ja Fennovoima 50€/MWh ) niin aurinkosähkö on hieman kallimpaa ilman Tekes- tukea. Toisaalta, hintoja ei oikeastaan voi vertailla koska ydinvoimaa tuotetaan ainoastaan valtakunnan sähköverkkoon, ei paikallisesti.

Voidaan siis todeta, että aurinkosähkö paikallisesti tuotettuna on edullisempaa kun verkosta ostettu sähkö. Lisäksi sähkö on paikallisesti, vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettua. Näiden arvojen hinnan päättää jokainen sähkönkuluttaja itse!

Lauri Hietala

Tilaa ilmainen kartoituskäynti

Vastaa