Hyvityslaskenta.

Hei taloyhtiö! Hyvityslaskennalla aurinkosähkö kannattamaan.

 
Olemme Solarvoimassa asentaneet satakunta aurinkovoimalaa taloyhtiöihin. Jos oikea-aikaista kulutusta on riittävästi, on aurinkovoimala kannattava. Kuitenkin usein voimalakoko jää pieneksi tai kulutus on niin pientä, että voimalakoko jää pieneksi ja siten kannattavuus huonoksi. Esimerkiksi pieni painovoimaisella ilmanvaihdolla oleva taloyhtiö, jossa lämmitysmuotona on kaukolämpö – siellä ei merkittävästi kulu kiinteistösähköä.
 
 
Siirtoyhtiöt tulevat nyt avuksi. Helen sähköverkot ja Caruna tarjoavat hyvityslaskentaa jo nyt ja kaikki verkkoyhtiöt ns. laskentahubin käyttöönoton jälkeen eli toukokuussa 2023. Hyvityslaskenta tarkoittaa, että siirtoyhtiön järjestelmässä voidaan kiinteistösähköliittymän ylituotantoa jakaa huoneistojen liittymiin, vähentäen huoneistojen sähkölaskua. Jos ylituotanto myytäisiin kiinteistösähköliittymästä pois energiayhtiölle, saisi tästä sähkön kokonaishintaan(energia, siirto, sähkövero, alv) verrattuna kehnon korvauksen(vain energian osuus). Voisikin sanoa että nyt meneillään olevan laajan aurinkosähkörakentamisen pohjana on, että tuotannolla voidaan korvata ostoenergiaa. Siksi oikeanlainen mitoitus on tärkeää.
 
Olemme tehneet tuntipohjaisia mallinnuksia siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa eri taloyhtiötyypeille. Esimerkkinä PK-seudulla oleva vanhaa kantaa edustava kerrostaloyhtiö, jossa lämmitysmuotona kaukolämpö. Huoneistot kuluttavat yhteensä sähköenergiaa noin kolminkertaisesti kiinteistösähkön kulutukseen verrattuna. Kannattavuuden kautta valittu järjestelmäkoko ilman hyvityslaskentaa on 10 kilowattia kun hyvityslaskennalla samalle katolle voidaan kannattavuusperusteella mitoittaa 25 kilowattia. Laskennallinen takaisinmaksuaika putoaa 18 vuodesta 13 vuoteen.
 
Nyt on sopiva hetki lähteä taloyhtiössä selvittämään aurinkovoimalainvestointia. Teemme taloyhtöille kartoituksia, joissa lasketaan tuntipohjaisen analyysin avulla optimi järjestelmäkoko ja kannattavuus sekä selvitetään voimalan asennuspaikka ja -tapa.
 
Janne Käpylehto
Kehitysjohtaja, tietokirjailija

Vastaa