Aurinkopaneelit, onko järkeä?

Meillä ihmisillä on erilaisia tarpeita. On ne ihan perustarpeet, jotka länsimaisessa yhteiskunnassa ovat melkolailla itsestäänselvyyksiä kuten ruokaa saa kaupasta, katto on pään päällä, vesi tulee hanasta ja sähkö pistorasiasta. On auto pihassa, koulu, työ ja paljon muuta enemmän ja vähemmän tarpeellista tai tarpeetonta. Yksi tänä päivänä erityisen tärkeäksi muodostunut tarve on sähkö ja onneksi sitä saa helposti ja edullisesti pistorasiasta.

Erityisen välttämättömiksi havaittujen tuotteiden hinta nousee herkästi varsinkin jos kilpailuedellytykset on poistettu ja laki määrää tekemään kalliita investointeja. Näin on käynyt meille niin tärkeän tarpeen kanssa, sähkön.

Pistorasiasta tulevan sähkön hinta muodostuu neljästä komponentista sähköenergia, sähkövero, sähkön siirto ja arvonlisävero. Näistä komponenteista vain sähköenergia n.(1/3) koko sähkön hinnasta on vapaan kilpailun piirissä ja muiden komponenttien hinnat nousevat jossakin muualla. Kuluttajana voimme siis kilpailuttaa sähkön hinnasta 1/3, ja lopulle meidän pitää keksiä muita ratkaisuja, joita voivat olla investoinnit kiinteistön energiaratkaisuihin.

Miten aurinkopaneelit auttaa sähkökustannuksen kanssa

Aurinkopaneelit ja niistä koostuva aurinkovoimala on investointi, mikä vaikuttaa ostosähkön määrään ja auttaa suojautumaan hinnan nousua vastaan. Aurinkovoimalasta tuotettu sähkö voidaan käyttää kaikissa kiinteistön pistorasioissa ja satunnainen ylituotanto mitä itse ei pystytä käyttämään voidaan myydä sähköyhtiölle.

Aurinkopaneelien hyödyntäminen kiinteistössä voidaan toteuttaa ainakin kahdella tavalla, mitoittaa sopivaksi tai liian isoksi. Sopivalla mitoituksella tarkoitetaan sitä, että aurinkopaneelien sähköntuotto on samaa suuruusluokkaa kiinteistön pienimmän sähkönkulutuksen kanssa aurinkopaneelien parhaimpana tuotantoaikana.

Mitoittaminen on helpompaa pienissä kiinteistöissä kuten omakotitaloissa. Omakotitaloissa on yksi sähkönkäyttöpaikka eli yksi sähkömittari, josta siirtyy sähkön kulutuslukema sähköyhtiölle laskutusperusteeksi. Isommissa kiinteistöissä kuten taloyhiöissä ja liikeketiloissa sähkönkäyttöpaikkoja eli sähkömittareita on useampia, oikea määrä aurinkopaneeleita on hankalampi mitoittaa. Kiinteistön kokonaiskulutukseen mitoitettuna aurinkovoimalan tuotto on liian suuri yksittäiselle sähkönkäyttöpaikalle. Aurinkovoimala tuottaa sähköä valittuun sähkönkäyttöpaikkaan, kun siinä ei ole tarpeeksi kulutusta menee ylituotanto myyntiin. Samanaikaisesti viereinen sähkönkäyttöpaikka ostaa sen sähköyhtiöltä maksaen siitä sähköenergian, sähkönsiirron ja verot.

Mielestäni tässä ei ole järkeä!

Toivoa ei ole vielä menetetty! Asia on ratkaistavissa takamittaroinnilla. Takamittaroinnilla sähköyhtiö vapautetaan laskutus oikeudestaan useammalle käyttöpaikalle ja kiinteistön omistaja ottaa mittauksen omaan hallintaansa. Esimerkiksi 30 huoneiston taloyhtiössä jokaisella huoneistolla on oma sähkömittari sekä kiinteistön yleissähkön mittaukseen yksi sähkömittari. Jos jokaisen huoneiston vuotuinen sähkönkulutus on 2000 kWh ja yhtiön sähkönkulutus 6000 kWh on kiinteistön kokonaiskulutus 66 000 kWh. Toteuttamalla takamittarointi voidaan aurinkovoimala mitoittaa merkittävästi suuremmaksi. Takamittarointi on toteuttavissa olemassa oleviin kiinteistöihin ja helposti se onnistuu vielä suunnittelupöydällä oleviin hankkeisiin. Isompien voimaloiden mitoituksessa on hyvä käyttää tuntianalyysiä. Näin varmistetaan aurinkopaneelien oikea määrä ja aurinkovoimalasta tulee kannattava, pitkäikäinen sekä hintavakaata sähköä tuottava investointi. Ja mikä parasta, se on myös ympäristöteko!

Aapo Holma
Solarvoima OY

Vastaa