Tietosuojaseloste

Solarvoima OY:n tietosuojaseloste 21.11.2019

Solarvoima OY kerää asiakkaistaan tietoja, joita hyödynnetään takuu- ja palveluasioissa. Tietoja voidaan käyttää myös lisämyynti- ja markkinointitarkoituksessa, jolloin käyttö liitttyy sopimussuhteeseen. Henkilötietoja voidaan hyödyntää myös tapahtuma- tai uutiskirjeasioissa.

Tietoja kerätään mm. kotisivun viestipohjan avulla sekä saapuneista yhteydenotoista. Tietoja ei myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille, poislukien tiedon luovuttaminen perintätoimistolle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kerättävät tiedot ovat: yhteystiedot, puhelinnumero, osoite, sähköposti, toteutetut kauppasopimukset(joihin liittyen mm. laitteiden sarjanumerot). Solarvoima on tietosuojalainsäädännön piirissä oleva henkilötietojen käsittelijä. Koska aurinkovoimaloiden tekninen käyttöikä on hyvin pitkä, säilytetään tietoja myös pitkään. Voimaloihin liittyy päivitys(mm. akusto) ja laajennusoptioita.

Rekisterinpitäjänä on Solarvoima OY(2629251-5), juvan teollisuuskatu 8, 02920 Espoo. Tietoja säilytetään digitaalisesti yhtiön toimitiloissa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itsenään koskevat tiedot sekä asiakas voi vaatia tietojen korjaamista tai poistamista. Tarkistuspyynnöt tulee lähettää yhteyshenkilölle. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Yhteyshenkilö: Lauri Hietala, lauri.hietala@solarvoima.fi